BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S VIDYASHRAM - GUNTUR
BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S VIDYASHRAM - GUNTUR
 
 
 
THE CHARIMAN
Sri.KANTHILAL DANDE I.A.S,
Collector & Dist.Magistrate,
GUNTUR
 
THE VICE-CHARIMAN
Sri.CH.SRIRANGANADHA RAJU
 
THE VICE-CHARIMAN
Sri.U.K.VISWANADHA RAJU
 
HON.SECRETARY
Sri.P.RAMACHANDRA RAJU
 
HON.TREASURER
Sri.M.H.S.P.PRASAD
 
M E M B E R S
01.Sri.S.Desiraju Venkata Sainath,
Advocate

02.Sri.Manne China Nagaiah,
Ex.M.L.A.

03.Sri.P.Indra Kumar, C.A.

04.Sri.Ch.Hari Krishna, C.A.

05.Sri.Kethuraju Ramsubhash,
Incometax & Sale Tax Practitioner

06.Sri.Vasireddy Vidya Sagar,
Chairman, V.V.I.T. at Namburu

07.Sri.V.V.Bhaskaran,
Joint Dirctor,
Bharatiya Vidya Bhavan,
K.N.Munshi Marg, Mumbai-400007

08.Sri.Kilari Venkata Rosaiah

09.Sri.V.V.S.Ravi,
Charted Accountant

10.Dr.B.V.Seshagiri Rao,
Director,
B.B.B. Bhimavaram

11.Sri.P.N.Santhanapogapalan,
Director,Bharatiya Vidya Bhavan,
K.N.Munshi Marg,
Mumbai-400007

12.Sri.S.Gopalakrishnan,
Vice-Chairman,
Hon. Secretary-Cum- Hon. Treasurer,
Bharatiya Vidya,
Hyderabad.
 
 
 
 
 
BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S VIDYASHRAM - GUNTUR
Copy Rights 2013-2021 Reserved by Bharatiya Vidya Bhavan - Guntur
Powered by Webzone